0%
Posted inTasarım

Tasarım Yaparken Kullandığımız Terimler

Genellikle müşteri tasarımcı arasında iletişim sıkıntısına yol açan yanlış anlamalar, yanlış kelime kullanımları olmaktadır. Aynı zamanda anlam olarak da kelimelerin arasında farklılıklar doğmaktadır. Örneğin Logo ve amblem arasındaki fark nedir?, ya da Ambalaj ve etiket arasındaki fark nedir? gibi. Bu konuda oluşacak anlam karışıklıklarına karşı bazı belli başlı kelimeleri terimleri anlamlandırdım. Umarım hem tasarımcıların hem de müşterilerin işine yaracak bir bilgi olur. İlerleyen zaman içinde matbaa, tasarım ve teknik terimler ile ilgili de bir bilgi yazısı yayınlayacağım.


» Amblem: Çizgi ve resimle yapılan işaretlerdir ya da daha geniş tanımıyla “Ürün ya da hizmet üreten kuruluşlara kimlik kazandıran, sözcük özelliği göstermeyen; soyut ya da nesnel görüntülerle ya da harflerle oluşturulan simgelerdir.

» Logo: Bir ürünün, firmanın ya da hizmetin isminin, harf ve resimsel öğeler kullanılarak sembolleştirilmesidir. Amblemden farklı olarak ayırt edici özellikler yanında firmanın ismini de yansıtır. Logo yaratmak için kullanılan fontlar yeni tasarlandığı gibi mevcut fontlarda olabilirler.

» Kurumsal Kimlik: Bir kurumun, şirket içi ve dışında duruşunu ve davranışlarını temsil etme biçimlerinin tümüne verilen addır. Bunun en belirgin göstergesi de basılı ögelerdir.

» Basın İlanı: “İnsanları gönüllü olarak belli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatlerini bir ürüne, hizmete, fikir ve kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek, ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerini veya belirli bir görüşü ya da tutumu benimsemelerini sağlamak amacıyla oluşturulan; iletişim araçlarından yer ya da süre satın almak yoluyla sergilenen ya da başka biçimlerde çoğaltılıp dağıtılan duyurudur.

» Ambalaj: İçinde bulunan malzeme ya da ürünü koruyan, ürünün temiz ve güvenilir şekilde saklanabilmesini, depolanabilmesini ve tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan, ürün hakkında bilgi ve uyarı barındıran, ürünün albenisini artıran, bilim, sanat ve teknoloji kullanılarak yapılan üründür.

» Katalog: Firmaların, ürünlerin veya hizmetlerin tanıtımı için yapılan çok sayfalı ürünlerdir . Katalogda bu bilgiler detaylarıyla, belirli bir sıralama ve sınıflama ile verilir.

» Kitap: Bir kenarından birleştirilerek dışına kapak takılmış yani ciltlenmiş, (kağıt, parşömen vb. malzemeden üretilmiş) üzeri baskılı sayfaların toplamıdır. Bir “eser” ya da bir eserin bir bölümüne de kitap denildiği olur.

» Dergi: Düzenli aralıklarla yayımlanan yaygın bir okuma aracıdır. Çoğu gazeteden farklı olarak genellikle nitelikli kâğıda basılan dergilerde, çeşitli konulara ilişkin haber, makale, eleştiri, inceleme ve araştırmanın yanı sıra, birçok renkli fotoğraf, resim ve karikatür de yer alır.

» Stand: Ticari veya ticari olmayan herhangi bir ürünü, hizmeti veya aktiviteyi sergilemek ve tanıtmak maksadıyla kurulan sistemlerin her birine stand denir.

» Açık Hava Reklamcılığı: Hedef kitlesini kapalı alanların dışında belirleyen ve büyük çoğunluğa hitap eden reklam çeşitidir. Reklam mantığı olarak basın ilanından farksızdır lakin, uygulama alanı olarak açık alanları kullanmaktadır. Açık hava reklamcılığı denilince akla ilk gelen reklam formatları billboard, megalight, raket, bina giydirme, tabela…


Bir cevap yazın