0%
Posted inKosgeb

Kosgeb Reklam Desteği Nedir?

Kosgeb Reklam Desteği

Merhabalar;

Kosgeb’in son yıllarda firmalar için destekleri hızla büyüyor. Bu desteklerle firmaların gelişimlerinin artması ve ticari açıdan büyümeleri hedefleniyor. Bugüne kadar birçok firma bu desteklerden faydalandı ve karşılığını da aldı. Yine bu destekler içinde en çok ilgi göreni ise reklam ve matbaa desteğidir. Bu destek firmaların ticari faaliyetlerini anlatmaları ve kendilerine geniş pazarlar bulabilmeleri için oluşturulmuştur. Bu destek içreğinde ise katalog, broşür ve etiket baskılı cd yer almaktadır. Bu ürünlerin ücrete yansıyan destek kısmı ise Türkiye genelinde 6 bölgeye bölünmüş, bu bölgeler ise gelişmişlik seviyesine göre düzenlenmiştir. Bu bölgeler içinde 1 ve 2 numaralı bölgeler 15.000 TL’ye kadar %50 destek alır diğer bölgeler ise %60 destek alır. (Aşağıdaki tabloda hangi şehirlerin hangi bölge içerisinde olduğu açıkça belirtilmiştir.) Açıklayacak olursak Bir Kosgeb desteği ile bir katalog baskısı yaptırdınız. Firmanız birinci bölgede. Ücreti ise 4.000 TL tuttu. Bu ücreti matbaaya ödediğinizin ispatı olan dekontu ilgili kosgeb birimine veriyorsunuz, belli bir süre içerisinde %50 sini, yani 2.000 TL’sini iade alıyorsunuz. Sistem bu kadar basit.


19/06/2012 TARİHLİ VE 28328 SAYILI RESMİ GAZETE’ DE YAYIMLANAN “YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDAKİ

BAKANLAR KURULU KARARI”

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER

1. Bölge

2. Bölge

3. Bölge

4. Bölge

5. Bölge

6. Bölge

Ankara

Adana

Balıkesir

Afyonkarahisar

Adıyaman

Ağrı

Antalya

Aydın

Bilecik

Amasya

Aksaray

Ardahan

Bursa

Bolu

Burdur

Artvin

Bayburt

Batman

Eskişehir

Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç)

Gaziantep

Bartın

Çankırı

Bingöl

İstanbul

Denizli

Karabük

Çorum

Erzurum

Bitlis

İzmir

Edirne

Karaman

Düzce

Giresun

Diyarbakır

Kocaeli

Isparta

Manisa

Elazığ

Gümüşhane

Hakkari

Muğla

Kayseri

Mersin

Erzincan

Kahramanmaraş

Iğdır

 

Kırklareli

Samsun

Hatay

Kilis

Kars

 

Konya

Trabzon

Kastamonu

Niğde

Mardin

 

Sakarya

Uşak

Kırıkkale

Ordu

Muş

 

Tekirdağ

Zonguldak

Kırşehir

Osmaniye

Siirt

  Yalova  

Kütahya

Sinop

Şanlıurfa

     

Malatya

Tokat

Şırnak

     

Nevşehir

Tunceli

Van

     

Rize

Yozgat

Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri

      Sivas    

Kosgeb Destekli Katalog, Broşür ve Cd Nasıl Yaptırılır?

Bu konu oldukça önemli, çünkü sistemi bilmeyen bir matbaa ya da reklamcının sizi yanlış yönlendirmesi, uyulması gereken standartların yerine getirilmemesine yol açabilir, bu da hakkınız olan Kosgeb desteğinin iptal olmasına sebep olabilir ve ücretin tamamını iadesiz olarak sizin ödemenizi gerektirebilir. Böyle bir sıkıntıyla karşılaşmamak için gerçekten bu işi bilen, tasarım yönü güçlü, matbaa ve reklam bilgisine sahip bir reklam ajansı ya da matbaa bulmanız gereklidir. Kosgebin belirttiği standartlarda kataloğun arka kapağına Kosgeb logosunun, Kosgeb web adresinin, basıldığı tarih ve adetinin ayrıca en önemlisi “Kosgeb Desteği ile Üretilmiştir” ibaresinin yer alması gerekir. Sayfa sayısı, gramajı, baskı rengi ve adeti yine Kosgeb’in belirlediği standartlar dahilinde olmalıdır. Bu uygulama cd ve broşür için de geçerlidir. Profesyonel bir katalog tasarımı ve baskısı için www.fikrialaajans.com adresinden destek alabilirsiniz.

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ

  • Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,
  • KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
  • Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması,
  • KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
  • KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi.

GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ

DESTEK ÜST LİMİTİ

(TL)

DESTEK ORANI

1. ve 2. Bölgeler

3., 4., 5. ve 6. Bölgeler

Yurt İçi Fuar Desteği

30.000

%50

%60

Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

10.000

Tanıtım Desteği

15.000

Eşleştirme Desteği

15.000

Bağımsız Denetim Desteği

10.000

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği

20.000

Danışmanlık Desteği

15.000

Eğitim Desteği

10.000

Enerji Verimliliği Desteği

30.000

Tasarım Desteği

15.000

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

20.000

Belgelendirme Desteği

10.000

Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği

20.000

TANITIM DESTEĞi

Destek Unsurları

1. İşletmelerin; işletmelerini ve ürün ve/veya hizmetlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtmaları için gerçekleştirecekleri faaliyetlerine destek verilir.

2. Bu destek;

– Broşür, ürün kataloğu giderlerini,

– Etiket baskılı tanıtım amaçlı CD giderlerini,

-Yurt dışında yayınlanan veya dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerini kapsar.

3. Bu destek, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi olan işletmelere verilir. Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’nin bir başka işletmeden devir alınması halinde, devir işleminin Türk Patent Enstitüsü tarafından uygun bulunması gerekir.

4. Destek kapsamında değerlendirilecek olan Broşür, Katalog ve Etiket Baskılı CD’nin en az aşağıdaki kriterlere sahip olması gerekmektedir:

A) Broşür ve Ürün Kataloğu;

  1. Broşür: En az 2 sayfa, isteğe bağlı kırımlı, renkli baskılı, içeriğinde işletmenin markası/unvanı, iletişim bilgileri, işletme ürün/hizmetleri hakkında bilginin olması, basım tarihi ve basımı yapan işletmenin/hizmet sağlayıcının adının bulunması gerekmektedir. Destek kapsamında bastırılacak broşür sayısı en az 2.000 (iki bin) adet olmalıdır.
  2. Ürün Kataloğu: En az 8 sayfa, en az 4 renk baskılı, içeriğinde işletmenin markası/unvanı, iletişim bilgileri, ürün/hizmet bilgileri, basım tarihi ve basımı yapan işletmenin/hizmet sağlayıcının adının bulunması gerekmektedir. Destek kapsamında bastırılacak katalog sayısı en az 1.000 (bin) adet olmalıdır.

B) Etiket Baskılı Tanıtım Amaçlı CD:

  1. İşletme/ürün bilgileri, en az 90 saniyelik seslendirilmiş tanıtım filmi, hazırlanış tarihi bulunan, etiket baskılı ve interaktif olması gerekmektedir. Destek kapsamında hazırlatılacak etiket baskılı CD sayısı en az 1.000 (bin) adet olmalıdır.

C) Yurt dışında Yayınlanan/Dağıtılan Basılı Yayınlara Reklam Verme:

  1. Yurt içi veya yurt dışında basılan ve yurt dışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara verilen reklamlardır.

5. Bu destekten yararlanmak suretiyle hazırlatılan/bastırılan broşür, ürün kataloğu ve etiket baskılı tanıtım amaçlı CD’de KOSGEB logosu ve internet adresinin (www.kosgeb.gov.tr) yer alması gerekir.

6. Desteğe konu olan ve yurt içinden sağlanacak ürün ve/veya hizmetin alınacağı hizmet sağlayıcının iştigal konusu ile ürün/hizmet konusu uyumlu olmalıdır.

7. Broşür ve ürün kataloğu giderleri/etiket baskılı tanıtım amaçlı CD giderleri/yurt dışında yayınlanan veya dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerinin her biri için verilecek destek miktarı 5.000 (beş bin) TL’yi geçemez.

8. Program süresince desteğin üst limiti 15.000 (on beş bin) TL’dir.

İsa Çağlar Kerman


Bir cevap yazın